kaart

Wanneer een speler verzaakt heeft, de slag al is genomen én er is al voor de volgende slag voorgespeeld, dan is de verzaking voldongen. Het kan niet meer worden hersteld. In zo’n geval wordt het spel eerst afgespeeld. De consequenties zijn:

  • de overtreder (verzaker) maakt de slag waarin is verzaakt, dan wordt de slag overgedragen aan de tegenpartij;
  • is ook de volgende slag door de overtreder (verzaker) gemaakt, dan gaat deze slag ook over naar de tegenpartij (2 slagen worden dan overgedragen);
  • maakt je partner de slag die jij verzaakt hebt, dan gaat deze slag naar de tegenstander;
  • wordt een slag gemaakt met de kaartkleur welke jij verzaakt hebt, dan gaat deze slag naar de tegenstander.

Als de overtredende partij de verzaakte slag niet maakt en ook niet één slag maakt van de volgende slagen dan worden er geen slagen overgedragen.
Wanneer er verzaakt is maar de slag is nog niet genomen, dan dient de verzaking hersteld te worden. De kaart waarmee verzaakt is, blijft met de beeltenis naar boven op tafel liggen en wordt gespeeld zoals omschreven in Uitkomen voor de beurt.