kaart

Direct na een zitting wordt de uitslag bekend gemaakt en deze zal z.s.m. per e-mail aan de deelnemers worden verzonden. De zittinguitslag, met rondestand en evt. competitiestand, wordt ook op de website geplaatst.

De uitslag van de voorgaande week ligt ook in het clublokaal. De uitslag wordt uitgedrukt in procenten. Het gemiddelde van de behaalde procenten bepaalt de stand van de competitie.

Bij bijzondere omstandigheden beslist de wedstrijdleiding.

PROMOVEREN en DEGRADEREN

  • De drie paren met de hoogste gemiddelde score in lijn B aan het eind van een competitieronde (4 zittingen) promoveren naar lijn A, waarbij het paar tenminste twee zittingen met eigen partner moet hebben gespeeld.
  • De drie paren met de laagste gemiddelde score in lijn A aan het eind van een competitieronde (4 zittingen) degraderen naar lijn B.
  • Er kunnen zich situaties voordoen, waarbij de wedstrijdleiding anders beslist.

AFWEZIGHEID VAN EEN PAAR

  • Bij eerste afwezigheid van een paar in een competitieronde krijgt dit paar een score van 50 %.
  • Bij de tweede afwezigheid in dezelfde competitieronde krijgt dit paar een score van 45 %.
  • Bij de derde afwezigheid in dezelfde competitieronde krijgt dit paar een score van 40 % en degradeert dit paar naar een lagere lijn, als die er is.

SPELEN MET INVALLERS

  • Wanneer een speler met een invaller speelt uit dezelfde lijn, dan krijgen ze de score toebedeeld welke gehaald is. Daarbij geldt een minimale score van 47,5 % en een maximale score van 55 %.
  • Dezelfde score geldt voor een combipaar uit verschillende lijnen.
  • Dit geldt ook als gespeeld wordt met een invaller van buiten de club.
  • Een paar dat zonder geldige reden en zonder afmelding afwezig is, krijgt een score van 40%.

Gaat een speler voor vast met een nieuwe partner spelen, dan moet in de laagste lijn begonnen worden, tenzij er goede redenen zijn om dit paar anders in te delen.

WEDSTRIJDKLOK

De wedstrijdklok is afgesteld op 30 minuten per speelronde. Na 25 minuten wordt een signaal gegeven. Er mag geen nieuw spel meer worden gestart. Het niet gespeelde spel wordt genoteerd als “niet gespeeld”.