kaart

Direct na een zitting wordt de uitslag bekend gemaakt en deze zal z.s.m. per e-mail aan de deelnemers worden verzonden. De zittinguitslag, met rondestand en evt. competitiestand, wordt ook op de website geplaatst.

De uitslag wordt uitgedrukt in procenten. Het gemiddelde van de behaalde procenten bepaalt de stand van de competitie.

Bij bijzondere omstandigheden beslist de wedstrijdleiding.

COMPETITIE

De competitie wordt in 2 lijnen gespeeld, met promotie/degradatie na elke competitieronde van ca. 5 zittingen. Het aantal zittingen per ronde kan iets variëren, afhankelijk van het aantal beschikbare data in het bridgeseizoen.

 • Bij de eerste competitiezitting van een nieuw bridgeseizoen worden de paren ingedeeld volgens het eindklassement van het seizoen ervoor.
 • Gaat een speler voor vast met een nieuwe partner spelen, dan worden zij samen als nieuw paar in de laagste lijn ingedeeld, tenzij er goede redenen zijn om dit anders te doen. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding.
 • Ook geheel nieuwe paren (nieuwe leden) worden in de laagste lijn ingedeeld, tenzij er goede redenen zijn om dit anders te doen. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding.
 • De eindscore van een competitieronde is het gewogen gemiddelde van alle zittingscores, waarbij rekening wordt gehouden met inval- en afwezigheidsregels (zie onder).
 • Na elke competitieronde wordt de eindscore van die ronde verwerkt in een eindklassement. Daarbij vervalt het lijnenprincipe en wordt elk paar met de eigen eindscore voor die competitieronde in het totaaloverzicht opgenomen.
 • Het paar dat na verwerking van de resultaten van de laatste competitieronde bovenaan het eindklassement staat wordt clubkampioen.

PROMOTIE/DEGRADATIE

Uit de eindscore van een competitieronde volgt een volgorde, op grond waarvan men kan promoveren of degraderen.

Promotie van B-lijn naar A-lijn:

 • De 3 paren in de B-lijn met de hoogste eindscore promoveren naar de A-lijn.
  Om in aanmerking te komen voor promotie moet minimaal 3 keer echt als paar – dus met de eigen partner – gespeeld zijn.

Degradatie van A-lijn naar B-lijn:

 • Zijn er paren die 3 of meer zittingen afwezig zijn geweest tijdens een competitieronde, dan degraderen zij als eerste.
 • Dit aantal paren wordt aangevuld tot 3 met de A-paren met de laagste eindscore.

SPELEN MET INVALLERS

 • Het kan voorkomen dat van twee paren slechts één speler aanwezig is. Die kunnen dan met elkaar samen spelen en zij vormen dan een “combipaar“. De behaalde score geldt dan voor beide paren.
 • Als van een paar slechts één speler aanwezig is die voor de gelegenheid gekoppeld wordt aan een invaller geldt het volgende:
  • invaller van binnen de club: de behaalde score telt mee voor de competitie, met de eigen gemiddelde score als minimum;
  • invaller van buiten de club: de behaalde score telt mee voor de competitie, met de eigen gemiddelde score als maximum.

AFWEZIGHEID VAN EEN PAAR

 • Bij eerste afwezigheid van een paar in een competitieronde krijgt dit paar voor die zitting de eigen gemiddelde score van de betreffende competitieronde toebedeeld.
 • Bij de tweede afwezigheid krijgt dit paar de eigen gemiddelde score minus 5% toebedeeld.
 • Bij de derde en volgende afwezigheid krijgt dit paar ook de eigen gemiddelde score minus 5% toebedeeld en volgt bovendien degradatie naar een lagere lijn, als die er is.

EIGEN GEMIDDELDE SCORE

Met de eigen gemiddelde score wordt bedoeld: het gewogen gemiddelde van alle behaalde en nog te behalen zittingresultaten.

Een score van een zitting die afhangt van het eigen gemiddelde – bijv. een afwezigheidsscore – kan dus wijzigen gedurende de competitieronde. Het rekenprogramma rekent dit gemiddelde telkens opnieuw uit wanneer er nieuwe zittinguitslagen aan de competitiestand toegevoegd worden.

Het eigen gemiddelde geldt steeds per competitieronde. Elke ronde begint dus weer met een frisse start.

Zolang er nog geen score bekend is, bijv. bij de eerste zitting van een nieuwe ronde, is het eigen gemiddelde 50%.

WEDSTRIJDKLOK

De wedstrijdklok is afgesteld op 30 minuten per speelronde. Na 25 minuten wordt een signaal gegeven en er mag dan geen nieuw spel meer worden gestart. Spellen waar geen tijd meer voor was worden genoteerd als “niet gespeeld”.

Tussen speelrondes is er 2 minuten tijd om van tafel te wisselen.

ZITTAFELS

Als tijdens een zitting een zittafel nodig is, wordt de zittafel zo mogelijk toegekend aan paren die tot op dat moment het minst vaak te maken hebben gehad met een zittafel.
Het aantal keren dat paren tijdens het seizoen te maken hebben gehad met een zittafel wordt door de wedstrijdleiding bijgehouden.